Gepost op 6 september 2018
door Sabine Steinhaus

Meld je aan en maak kans op een iPad

5/12/2018 Update: Winnaars van de iPad-actie bekend
 
Dit zijn de gelukkige winnaars van de Ipad actie:
- Marcel Stolk van Xanthu
- Jan-Karel Apeldoorn van Apeldoorn Bloembollen VOF
- Vincent ten Have van Gebr. ten Have BV
- Gaby Maes van Van Marrewijk-Steelhoven BV
 
Van harte gefeliciteerd! Floriday neemt contact met jullie op om de prijs in ontvangst te nemen. 

--

 

Ben je ook nieuwsgierig naar de voordelen van Floriday? Meld je dan snel aan.

Floriday verloot vier Ipads ter waarde van € 350,00 onder alle kwekers die zich voor 1 december 2018 aanmelden en actief zijn op het platform. Vraag een account aan en wie weet werk jij straks op Floriday via één van deze mooie Ipads.

 

Voorwaarden winactie Floriday. 
Op deze winactie zijn de volgende voorwaarden van toepassing, e.e.a. overeenkomstig de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. 
 
Artikel 1 Actie en deelname 
1. Deze winactie wordt georganiseerd door Coöperatie Royal FloraHolland U.A. (hierna: de “Aanbieder”) ten behoeve van de promotie van het Floriday platform. 
2. Deelname aan de winactie is gratis. Voorwaarde voor deelname is dat de deelnemer zich voor 30 november 2018 als gebruiker aanmeldt voor Floriday via het formulier op www.floriday.io/aanmelden en door de Aanbieder als gebruiker van Floriday wordt geaccepteerd. Voor deze acceptatie gelden de reguliere voorwaarden van Floriday, zoals vermeldt op www.floriday.io/nl/algemene-voorwaarden
3. Deelnemers dienen voorts lid te zijn van de Aanbieder, 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn of indien het een rechtspersoon betreft, gevestigd te zijn in Nederland of België.  
4. Deelname is uitgesloten voor overige aanvoerders (niet-leden), kopers, vervoerders of medewerkers van de Aanbieder en medewerkers van bij Floriday betrokken en/of ingeschakelde derden, waaronder ontwikkelaars, dan wel familieleden van de voornoemde medewerkers en/of derden. 
5. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. 
6. Iedere aanvoerder kan maximaal één keer deelnemen aan een actie (aanvoerdersnummer). 
7. De deelnemer erkent door deelname de intellectuele eigendomsrechten van de Aanbieder ten aanzien van de winactie en de voorwaarden en informatie verbonden aan de winactie. 
 
Artikel 2 Trekking, -uitslag& communicatie 
8. Onder de deelnemers worden vier iPads verloot ter waarde van € 350 elk. 
9. Het aanwijzen van de winnaars gebeurt op onpartijdige wijze middels een trekking uit een grote tombola – of soortgelijk object -  waarin de inzendingen van alle rechtsgeldige deelnemers op papier zijn verzameld, onder het toeziend oog van minimaal drie medewerkers van de Aanbieder.  
10. Winnaars worden binnen vijf werkdagen na het sluiten van de winactie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres die zij hebben opgegeven bij de deelname aan de winactie. 
11. De prijs is strikt persoonlijk. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten van de Aanbieder. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan deze actie of prijs verbonden voorwaarden door een deelnemer respectievelijk winnaar, zal de prijs niet worden uitgekeerd aan de desbetreffende winnaar en is de Aanbieder gerechtigd - maar niet verplicht - een andere winnaar te selecteren. 
12. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking van de uitslag aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en is de  Aanbieder gerechtigd - maar niet verplicht - een andere winnaar te selecteren. 
13. De uitslag van de winactie wordt bekendgemaakt via de website www.floriday.io
14. Over de uitslag van de winactie, de trekking en de toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Artikel 3 Persoonsgegevens 
15. De deelnemer geeft door zijn/haar aanmelding voor Floriday en zijn/haar deelname aan de winactie toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met de deelname aan deze winactie, welke verwerking  conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal geschieden.. 
16. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijzen.  
17. De winnaars van de prijzen geven de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsnaam en bedrijfsnaam door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de winactie te gebruiken bij promotie van de winactie en ten behoeve van de bekendmaking van de winnaar via alle media. Voor de verleende medewerking door de deelnemer aan de voornoemde activiteiten of bekendmaking zal door de Aanbieder geen financiële vergoeding aan de deelnemer worden betaald. 
18. De afhandeling respectievelijk levering van de prijzen gebeurt door de Aanbieder of een ander daartoe aangestelde derde partij, met dien verstande dat in het laatste geval de strikt noodzakelijke persoonsgegevens gedeeld zullen worden en uitsluitend voor de levering van de prijs. 
 
Artikel 4 Aansprakelijkheid 
19. Deelname aan de winactie is voor eigen risico van de deelnemer. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor eigen rekening en risico van de winnaar.  
20. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade verbandhoudende en/of voortvloeiende uit de deelname aan de winactie, de trekking en trekking van en/of het gebruik van de prijzen respectievelijk Ipad door de winnaar(s). 
21. Voorts is de Aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele technische storingen, gebreken aan de prijs respectievelijk Ipad dan wel (onjuist) gebruik van een prijs respectievelijk Ipad door een deelnemer of een derde en/of storingen, vertragingen e.d. met betrekking tot de deelname aan de winactie en/of de aanwijzing van een  winnaar en/of bekendmaking van de uitslag van de trekking. 
22. De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of winstderving. 
 
Artikel 5 Wijziging voorwaarden 
23. De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze kansspelvoorwaarden gedurende de looptijd van de winactie(de actieperiode) te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 
24. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk via de website www.floriday.io en www.RoyalFloraholland.com bekend worden gemaakt. 
 
Artikel 6 Klachten, toepasselijk recht 
25. Bij klachten kan de deelnemer zich richten tot de Aanbieder via info@floriday.io 
26. Op deze algemene voorwaarden, de deelname aan de winactie en alle daaraan verbonden informatie en communicatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
27. De Rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om eventuele geschillen die uit de deelname aan de winactie mochten ontstaan tussen de Aanbieder en deelnemers te beslechten. 
 
Opgemaakt 12 september 2018 te Naaldwijk 

Andere artikelen

Floriday maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om informatie te kunnen geven waardoor de website kan worden verbeterd.


Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming om Cookies te gebruiken.

 Klik hier 

voor meer informatie.

Ja, ik ga akkoord