Veel gestelde vragen:
eind 2020 alle orders digitaal 
via Floriday

Voor kwekers betekent dit dat zij eind 2020 hun aanbod online moeten hebben staan op Floriday. Voor kopers betekent dit dat zij alle orders via de digitale platformen FloraMondo, FloraXchange en Blueroots plaatsen. Voor zowel kweker als koper geldt dat dit kan via een koppeling vanuit de eigen software, als via het digitale systeem dat aangeboden wordt door Royal FloraHolland. Concreet houdt dit in dat de Connect-EAB op termijn gaat verdwijnen. 

PSD2 staat voor Payment Services Directive 2. PSD2 is de Europese richtlijn voor het betalingsverkeer van bedrijven en consumenten. In het Nederlands staat dit voor '2e Betaaldienstrichtlijn'. Deze 2e Betaaldienstrichtlijn is in de gehele Europese Unie van toepassing en is in elke EU-lidstaat opgenomen in de nationale wetgeving. In Nederland o.m. in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het Financieel Toezicht.

PSD1 (de 1e Betaaldienstrichtlijn) stamt uit 2007.  Begin 2019 is PSD2 in Nederland van kracht geworden. Onder PSD1 gold een uitzondering voor handelsplatformen en marktplaatsen, zoals Royal FloraHolland. Met de inwerkingtreding van PSD2 in Nederland kwam de eerdergenoemde uitzondering te vervallen en werden de eisen voor banken, bedrijven en instellingen die betaaldiensten verrichten aangescherpt.

PSD2 richt zich derhalve niet alleen Royal FloraHolland maar ook andere veilingen en bedrijven die betaaldiensten aanbieden.

Royal FloraHolland had PSD2 al vroeg op de radar, maar pas begin 2019 werd duidelijk wat de exacte Nederlandse interpretatie van deze Europese richtlijn was. In afstemming met juridisch specialisten en De Nederlandse Bank zijn de mogelijkheden bezien om in aanmerking te komen voor de zogenaamde handelsagentuitzondering. Dit vraagt voor de directe handel om een aanpassing voor het tot stand komen van transacties. Royal FloraHolland acteert al als handelsagent in het klok(veiling)proces. Voor de directe handel is dit ook zo, mits deze transacties voor de directe stromen via Floriday tot stand gebracht worden.

In 2016 heeft Royal FloraHolland ervoor gekozen om een digitaliseringsslag te maken en klaar te zijn voor de toekomst. In 2017 was de lancering van Floriday een feit. Inmiddels is de Floriday omgeving met haar digitale kanalen zo volwassen dat we een volgende stap gaan zetten naar 100% Digitaal. Royal FloraHolland is ervan overtuigd dat de digitaliseringsslag veel voordelen voor de sector gaat opleveren en dat het nieuwe mogelijkheden biedt om transacties tot stand te laten komen. Naast de voordelen die het de sector biedt, is het van belang om te blijven voldoen aan de aangescherpte Europese wet- en regelgeving (PSD2).

Achtergrond versnelling

In 2016 heeft Royal FloraHolland ervoor gekozen om een digitaliseringsslag te maken en klaar te zijn voor de toekomst. In 2017 was de lancering van Floriday een feit. Inmiddels is de Floriday omgeving met haar digitale kanalen zo volwassen dat we een volgende stap gaan zetten naar 100% digitaal. Royal FloraHolland is ervan overtuigd dat de digitaliseringsslag veel voordelen voor de sector gaat opleveren en dat het nieuwe mogelijkheden biedt om transacties tot stand te laten komen. Naast de voordelen die het de sector biedt is het van belang om te blijven voldoen aan de aangescherpte Europese wet- en regelgeving (PSD2).

PSD2 staat voor Payment Services Directive 2. In het Nederlands staat dit voor '2e betaaldienstrichtlijn'. De eerste PSD-richtlijn stamt uit 2007. Onder deze eerste richtlijnen gold een uitzondering voor handelsplatformen en marktplaatsen, zoals Royal FloraHolland.

Begin 2019 is PSD2 in Nederland van kracht geworden en daarmee kwam de eerdergenoemde uitzondering te vervallen en werden de eisen voor bedrijven die betaaldiensten verrichten aangescherpt. Royal FloraHolland had PSD2 al vroeg op de radar, maar pas begin 2019 werd duidelijk wat de exacte Nederlandse interpretatie van deze Europese richtlijn was. In afstemming met juridisch specialisten en De Nederlandse Bank zijn de mogelijkheden bezien om in aanmerking te komen voor de zogenaamde ‘handelsagentuitzondering’.

Het doorvoeren van de voorwaarden van de handelsagent voor de directe stroom vraagt om een aanpassing van het tot stand komen van de transactie. Royal FloraHolland hanteert al als handelsagent in het klok(veiling)proces. Voor de directe handel is dit ook zo, mits de commerciële transacties voor de directe stromen daadwerkelijk via Floriday tot stand gebracht worden.

Het gaat aanvoerders veel tijd besparen als orders altijd goed binnenkomen. Ook kopers zullen gemak ondervinden als al het aanbod correct aanwezig is in de systemen. Extra voordelen zullen vooral komen uit de orkestrerende rol van Royal FloraHolland. Zo kunnen we kopers voorzien van een ETA (Estimated Time of Arrival) en is het mogelijk om aanvullende processen makkelijker te faciliteren. Denk hierbij aan klachtenregistratie en het stickeren.

De financiële wetgeving richt zicht op transparantie en betrouwbaarheid. Daarmee borgen we als sector dat we steeds minder vatbaar zijn voor misleiding, criminaliteit en fraude. Je kan het vergelijken met de steeds strengere regels waaraan banken en financiële instellingen moeten voldoen.

Het is een enorme transitie voor de hele sector. Op kleine schaal doen we het nu al binnen Floriday,  dus het is niet dat we nog moeten starten met de bouw van de software. Het enige echt nieuwe is de ‘inkooptip’. (Meer informatie hierover vind je onder: 'Wat betekent dit voor de directe handel die veelal nog vanuit de kopers met Excelbestanden en WhatsApp wordt doorgegeven aan een kweker?')

De grote wijziging zit hem vooral in de manier van werken in de sector (het gedrag rondom de bestelling). We zullen dus heel veel kopers en aanvoerders moeten gaan helpen in deze transitie en we hebben iedereen hard bij nodig.

Als het gereed is dan denken we dat we een behoorlijke efficiëntie kunnen doorvoeren in de sector. Kopers zullen straks veel makkelijker hun facturen kunnen controleren, kopers en aanvoerders hebben een duidelijk beeld van de status van bestellingen en aanvoerders hoeven niet onnodig veel bestellingen handmatig in te voeren (wat voor sommige aanvoerders veel gedoe en fouten geeft). 

Wat betekent dit voor mij (als kweker en koper)?

Voor kwekers betekent dit dat zij eind 2020 hun aanbod online moeten hebben staan op Floriday. Voor kopers betekent dit dat zij alle orders via de digitale platformen FloraMondo, FloraXchange en Blueroots plaatsen. Voor zowel kweker als koper geldt dat dit kan via een koppeling vanuit de eigen software, als via het digitale systeem dat aangeboden wordt door Royal FloraHolland. Concreet houdt dit in dat de Connect-EAB op termijn gaat verdwijnen.

Om af te rekenen via Royal FloraHolland kan de directe VMP koppeling tussen aanvoerder en koper eind 2020 niet meer gebruikt worden. Zowel FloraXchange als FloraMondo bieden de VMP koppeling die direct op Floriday is aangesloten. Deze kan wel gebruikt blijven worden. In de toekomst zal deze VMP koppeling vervangen worden door de toekomstbestendige API-koppeling. We raden het gebruik van deze API koppeling aan. 

Los van het programma 100% Digitaal 2020 is dit een doelstelling die al is uitgesproken door de deelnemers van Blueroots en ook door een aantal losse handelaren. VMP kent een aantal beperkingen waardoor het niet optimaal meer functioneert in de huidige schaal.  Zo zijn levertijden niet goed in de VMP te passen, is termijnhandel lastig en past de structuur slecht bij aanvoerders met een grote 'catalogus'. Daarnaast hebben handelaren veel gedoe met alle verschillende koppelingen.

Deze transacties kunnen op dezelfde manier verlopen zoals ze vandaag de dag verlopen. 

De directe handelsstromen zullen altijd geïnitieerd zijn vanuit de koper, gebaseerd op het aanbod dat een aanvoerder online heeft staan. Dit aanbod kan voortvloeien uit een contract of een tender, maar resulteert in ‘aanbod’. De stroom is dus altijd dat de aanvoerderaanbiedt, en de koper de bestelling plaatst. Via Floriday en haar aangesloten verkoopkanalen wordt gezorgd voor facilitatie van deze directe stromen. 

Voor de buitenlandse aanvoerders betekent dit dezelfde werkwijze als voor de Nederlandse aanvoerders. De aanvoerder plaats zijn aanbod op Floriday en orders zullen door kopers geplaatst worden via de digitale platformen FloraMondo, FloraXchange en Blueroots. De aanvoerder kan binnen Floriday zijn agent de mogelijkheid geven om namens hem te handelen op het platform.

Veel van de huidige orders die direct worden afgesproken tussen kweker en koper, komen tot stand via e-mail, whatsapp of telefoon. De koper geeft de bestelling door en de kweker stuurt een Connect-EAB in. Aan het einde van dit jaar zullen deze afspraken niet meer via de Connect-EAB vastgelegd kunnen worden en zal dit moeten verlopen in of via Floriday.

Met het wegvallen van de Connect-EAB betekent dit voor kwekers en kopers een verandering van hun werkwijze. Met name bij kopers zal dit zorgen voor een andere manier van inkopen. In plaats van een telefonische bestelling plaatsen, zullen zij dit online moeten gaan doen op het aanbod dat een kweker online heeft gezet. In deze weg naar alles digitaliseren wordt kwekers en kopers extra gebruiksgemak geboden middels de ‘Inkooptip’. Kwekers maken in Floriday een kortlopende aanbieding aan en sturen deze naar een specifieke koper toe. Kopers krijgen hiervan een notificatie kunnen hierdoor snel ingaan op de aanbieding van een kweker. 

Praktijkvoorbeelden

De inkooptip kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de volgende situaties:

 • De koper is niet in staat om een order te plaatsen op het online aanbod van de kweker (de koper is bijvoorbeeld onderweg)
 • Een (na)bestelling komt binnen via Whatsapp, email of telefoon en moet snel afgehandeld worden.
 • Reeds onderhandelde orders
 • Het versturen van ‘monsterbossen’

Hoe werkt het?

De kweker kan in Floriday (of in zijn eigen pakket) een klantspecifieke en kortlopende aanbieding aanmaken en deze versturen. In deze aanbieding vindt de koper het product, de prijzen en de levercondities terug. De koper krijgt van of via Floriday een telefonische notificatie met de aanbieding die de kweker heeft uitgebracht. De koper heeft vervolgens de mogelijkheid om de inkooptip te accepteren. Ook heeft de koper de mogelijkheid zijn eigen orderreferentie toe te voegen aan de order om factuurcontrole te bespoedigen. 

Wanneer en hoe beschikbaar?
De inkooptip is beschikbaar als een kweker zijn winkel in Floriday heeft geactiveerd.

 1. Ga in Floriday naar ‘Mijn winkel’ of ga in het menu naar ‘Directe Verkoop’ en klik op ‘Aanbiedingen’
 2. Maak een kortlopende aanbieding aan door een koper te selecteren, de periode aan te geven en de gewenste artikelen te selecteren.
 3. Verstuur de aanbieding en wacht de order van de koper af!

We gaan verschillende tools bouwen om het kopers/ lijnrijders makkelijker te maken. Ten eerste zal er een inkoopdashboard opgeleverd worden waarmee de orders van kopers gekoppeld kunnen worden aan aanbodsregels die in Floriday staan. Het inkoopdashboard toont alle regels die niet matchen met een aanbodsregel van een aanvoerder. Via het inkoopdashboard kan de koper vervolgens eenvoudig alternatieven vinden of een aanvraag uitzetten bij een aanvoerder voor een specifieke regel. De aanvoerder heeft dan een beperkte tijd om op deze aanvraag te reageren. 

Ook komt er een tool waarmee kopers snel in kunnen gaan op aanbiedingen van aanvoerders. De aanvoerder kan binnen Floriday (of via de API) een ‘inkooptip’ maken. In deze inkooptip staat het product, de prijzen en de levercondities beschreven. De koper krijgt van of via Floriday vervolgens een notificatie in zijn telefoon van de inkooptip die de aanvoerder heeft uitgebracht. De koper heeft vervolgens de mogelijkheid om op de inkooptip te bestellen. Ook heeft de koper de mogelijkheid om zijn eigen orderreferentie toe te voegen aan de order zodat de factuurcontrole aan zijn kant wordt versoepeld.

Andere concrete acties die we gaan ondernemen richting kopers:

 • Kopers worden geïnformeerd en benaderd middels persoonlijke bezoeken, telefoontjes, e-mail en een website met meer informatie.
 • We hebben een checklist gemaakt waarmee we kopers inzicht geven wanneer ze 100% Digitaal proof zijn. Deze komt ook online.
 • We hebben een korte animatie gemaakt voor zowel aanvoerders als kopers voor verdere uitleg. Die zijn hier te vinden.
 • Tevens wordt er samengewerkt met o.a. Blueroots om kopers te overtuigen van het belang en aan te sluiten.
 • Team Floriday en de experts vanuit FloraXchange/FloraMondo staan klaar om kopers te bezoeken en aan te sluiten zodat ook zij 100% Digitaal proof zijn.

Als we het hebben over 100% Digitaal bestellen bij Royal FloraHolland bedoelen we digitale bestellingen die binnenkomen bij Royal FloraHolland, rechtstreeks op het aanbod van een aanvoerder. Dit geldt dus voor bestellingen die via FloraXchange, FloraMondo, rechtstreeks via Blueroots binnenkomen. Het maakt hierbij niet uit of de koper deze bestelling handmatig plaatst, via de VMP, API of zelfs een ORDERS (Florecom-bericht) instuurt. Dit moet allemaal gebeuren via FloraMondo of FloraXchange. 

Ja, dit is gewoon mogelijk zolang het binnen het veilingregelement past.

Dat klopt.
Of maak gebruik van de inkooptip. Dit is een tool waarmee kopers snel in kunnen gaan op aanbiedingen van aanvoerders. De aanvoerder kan binnen Floriday (of via de API) een ‘inkooptip’ maken. In deze inkooptip staat het product, de prijzen en de levercondities beschreven. De koper krijgt van of via Floriday vervolgens een notificatie in zijn telefoon van de inkooptip die de aanvoerder heeft uitgebracht. De koper heeft vervolgens de mogelijkheid om op de inkooptip te bestellen. Ook heeft de koper de mogelijkheid om zijn eigen orderreferentie toe te voegen aan de order zodat de factuurcontrole aan zijn kant wordt versoepeld. Deze oplossing is alleen toegestaan als deze in beperkte mate wordt gebruikt. De exacte richtlijnen hiervoor worden nog verder uitgezocht. Voor het overgrote deel van de orders willen wij benadrukken dat deze vooral via de aangegeven routing in Floriday dienen te lopen (de kweker heeft het aanbod online staan en plaatst een order op het aanbod dat hij wenst).

Dit kan wel. Hiervoor kunnen vaste afspraken digitaal vastgelegd worden, de aanvoerder het aanbod apart houdt en waar de koper dan op af kan roepen. Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling. Er wordt met een aantal kopers gewerkt voor een efficiëntere totstandkoming van de contracten en vaste afspraken in ideation sessies. 

Er komt een tool waarmee kopers snel in kunnen gaan op aanbiedingen van aanvoerders. De aanvoerder kan binnen Floriday (of via de API) een ‘inkooptip’ maken. In deze inkooptip staat het product, de prijzen en de levercondities beschreven. De koper krijgt van of via Floriday vervolgens een notificatie in zijn telefoon van de inkooptip die de aanvoerders heeft uitgebracht. De koper heeft vervolgens de mogelijkheid om op de inkooptip te bestellen. Ook heeft de koper de mogelijkheid om zijn eigen orderreferentie toe te voegen aan de order zodat de factuurcontrole aan zijn kant wordt versoepeld.

Aanvoerders en kopers kunnen – binnen hun eigen bedrijfsentiteit – een medewerker of collega uitnodigen en machtigen om namens hen in Floriday te werken onder de daarvoor geldende voorwaarden.

Dit kan wel maar de webshop moet dan aansluiten op je eigen aanbod op Floriday en de koper moet in Floriday toestemming geven dat hij deze webshop wil gaan gebruiken als een inkoopsysteem. De webshop kan dan orders plaatsen uit naam van de koper.  Dit houdt dus in dat de webshop wel met een andere koppeling moet gaan werken. Informeer bij een Floriday-expert voor meer informatie. 

Kopers kunnen Florecom orders nog wel insturen naar Floriday en Floriday kan nog wel Florecom orders sturen naar het eigen systeem. Dit geldt aan de koperskant overigens ook voor de VMP. Kopers kunnen via de VMP wel orders plaatsen bij Floriday en Floriday kan deze zelfs via Florecom orders naar de kwekersystemen sturen, maar we gaan wel aanmoedigen om de API te gaan gebruiken. Hier hebben we veel meer communicatiemogelijkheden, zoals het toevoegen van extra diensten (hoes, label, doos, andere verpakkingstypes, etc.), het plaatsen van klachten, het doorgeven van stickerinformatie, etc.

Ja. Blueroots is gekoppeld aan Floriday. Deze koppeling is bedoeld voor de aangesloten handelsbedrijven van Blueroots. Deze handelsbedrijven worden aangemoedigd om snel deze API te implementeren in hun systemen. Zodra dit gebeurt is kunnen ze orders op deze manier plaatsen in Floriday. 

EAB-pakket

Bestaande orderssystemen of softwarepakketten kunnen nog steeds gebruikt worden. Dit geldt voor zowel het beheren van het aanbod (prijzen en voorraad) als het afhandelen van de orders. Deze systemen moeten wel een nieuwe koppeling leggen met Floriday. Dit door middel van de 'API'. We zijn praktisch met alle softwareleveranciers al in gesprek of bezig om deze koppeling te bouwen. Online vind je hier meer informatie. 

We zijn met de meeste softwareleveranciers in de sector in gesprek over de ontwikkeling van API’s. De één is wat sneller in de implementatie dan de ander. Hier vind je een lijst met de voortgang per softwareleverancier. Uiteraard kun je ook je softwareleverancier benaderen om naar de voortgang te vragen. Hier vind je meer informatie.

Als kwekers willen overstappen van een EAB-pakket naar volledig gebruik van Floriday, dan kan een deel van de historische data geraadpleegd worden via Insights (vervanger van FloraneXt). Hier kunnen de klokresultaten uit het verleden worden bekeken. We hebben geen oplossing om oude data uit bestaande pakketten te importeren in Floriday.

Als de softwareleverancier van jouw EAB pakket de koppeling maakt, merk je er als gebruiker niets van. Technisch is het verschil dat het document gemaakt wordt in Floriday. Deze wordt onderwater gedownload door de eigen software die hem naar de printer kan sturen. Als gebruiker hoef je hier dus niet veel van te merken. Het voordeel is dat we slimmer de verschillende documenten centraal kunnen aanpassen voor de locatie die de documenten ontvangt. Hierdoor kunnen we bijv veel makkelijker de verschillende brieven over de locaties (Aalsmeer/Naaldwijk) gelijk trekken.

Data

Dit is een onderwerp dat breed speelt en hoog op de agenda staat binnen Floriday. De data van u als aanvoerder is en blijft van u. Alleen die data die nodig is om functies in Floriday aan te bieden wordt gebruikt. Kopers zien alleen de data die is opengesteld/gepubliceerd door u als aanvoerder. Regelmatig vinden er audits plaats op het gebied van security.

Bij het toegang geven van een applicatie via de API is het mogelijk om zelf rechten toe te kennen. Zo bepaal je of de applicatie bijvoorbeeld de catalogus mag beschrijven, prijzen kan inzien of orders kan ophalen. Er is hiervoor een vergelijkbaar model gekozen wat de meeste mensen kennen van apps in de smartphone (“Mag deze app uw fotocamera gebruiken? Toestaan of Niet toestaan). 

Bijvoorbeeld: als je aanbod toewijst aan FloraMondo, krijgen de op FloraMondo aangesloten kopers dit aanbod te zien. Kopers hebben geen toegang tot bijvoorbeeld transactiegegevens van de aanvoerder met andere kopers of historische prijsinformatie van de aanvoerder.

Voldoe ik aan 100% Digitaal?

Als je als aanvoerder directe handel wilt doen met kopers, moet je je catalogus hebben opgevoerd in Floriday en zorgen dat je prijzen en voorraad hier bekend zijn. Je bent 100% Digitaal proof als je geen connect-EAB meer hoeft te versturen. Dit houdt niet in dat je per sé in Floriday moet werken. Als jouw software aansluit op de API kan je ook gewoon 100% Digitaal proof zijn.

Als koper weet je dat je 100% Digitaal proof bent als je al je bestellingen digitaal afwikkelt. Uiteraard zal je nog veel contact hebben met de aanvoerders (denk aan via de telefoon, e-mail, WhatsApp en in real-life), maar de uiteindelijke order zal digitaal geplaatst worden. 

Voor zowel kopers als aanvoerders wordt een checklist gemaakt en die aangeeft hoe ver iemand is in dit traject. Hierin wordt ook de softwareleverancier van de aanvoerder en koper meegenomen.

Voor de kweker betekent dit dat zijn aanbod op Floriday aangeboden moet worden (direct of via een koppeling). Belangrijk is dat hier de prijzen en voorraad bekend zijn. 100% Digitaal proof houdt in dat een kweker geen connect-EAB meer hoeft te versturen.

Voor kopers betekent dit dat de bestellingen geplaatst moeten worden op FloraXchange, FloraMondo of rechtstreeks op Floriday. Dit kan ook direct of middels een koppeling (API, VMP of Florecom). Er is dus geen Connect-EAB meer nodig om de verrekening tussen kweker en koper te initiëren.

Kopers zijn 100% Digitaal proof als alle bestellingen digitaal worden afgewikkeld. Uiteraard is het onderlinge contact met kweker nog altijd aanwezig om de order tot stand te laten komen, maar de uiteindelijke order zal digitaal geplaatst worden.

Voor zowel kopers als kwekers wordt een checklist gemaakt en die ondersteunt bij dit traject. Hierin wordt ook de softwareleverancier van de kweker en koper meegenomen.

Support

Aanvoerders die de online schermen (webportal) van Floriday gaan gebruiken is een redelijk moderne computer met stabiele internetverbinding voldoende. Het maakt niet uit of dit een Windows computer is of bijvoorbeeld een Apple computer aangezien Floriday in de browser draait. Belangrijk is het dat de aanvoerder gebruik maakt van de webbrowser Chrome (van Google). Overigens beschikt Floriday ook over de mogelijkheid een snelkoppeling te maken die vervolgens geopend kan worden vanaf Ipad of smartphone.

Heb je vragen over deze specificaties? Neem contact met het Floriday support team via support@floriday.io of via 0174-352070. 

Zeker. Dit jaar sturen we Floriday experts op pad om aanvoerders en kopers te helpen bij deze operatie. Sommige aanpassingen zullen vooral in de eigen systemen gedaan moeten worden. Het is dus verstandig om ook de softwareleverancier te benaderen. Wij brengen zelf ook de softwareleveranciers op de hoogte.

We komen met een stappenplan voor kopers en aanvoerders. Hierin staat beschreven welke dingen geregeld moeten zijn en hoe kopers en kwekers hierbij geholpen kunnen worden. 

Floriday is zowel op een computer, een tablet of een smartphone te bedienen. Voor sommige onderdelen (zoals het printen van aanvoerbrieven) is het gebruik van een computer makkelijker. 

Overige vragen

Maakt u gebruik van de Kweker-Kweker Regeling (KKR) of de Handelsregeling en u wilt hier in 2021 gebruik van blijven maken? Lees hieronder welke mogelijkheden u heeft. 

Wat betekent dit voor de KKR?

U kunt uw producten voortaan aankopen als kopende partij via Floriday. De kweker waarbij u inkoopt heeft zijn aanbod op Floriday staan wat u als kopende partij, via Floriday, kunt inkopen. Vervolgens kunt u dit als verkopende partij verkopen via Floriday. De financiële verrekening verloopt – zoals u gewend bent – via Royal FloraHolland. Gebruikers van de KKR zijn hiervan op de hoogte gebracht. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met uw Accountmanager of het Klant Contact Center via 088-789 89 89 of contactcenter@royalfloraholland.com. 

Wat betekent dit voor de Handelsregeling?

Welke mogelijkheden heeft u als gebruiker van de Handelsregeling? Vanaf 1 januari 2021 kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden om uw onderlinge aankopen te verrekenen via Royal FloraHolland:

1. Handelsregeling via Floriday
U kunt gebruik maken van Floriday om uw aankopen te verkopen. Hierbij profiteert u van de voordelen die 100% Digitaal werken met zich meebrengt. U heeft toegang tot de marktplaats waar straks alle kopers actief zijn en vanuit waar u uw inkopen makkelijk en snel kunt doen. Daarnaast heeft u één plek waar u uw voorraad en verkopen kunt beheren en u maakt gebruik van de 100% betalingsgarantie van Royal FloraHolland. 

2. Handelsregeling Online
Als u besluit om uw Handelsregeling transacties niet (allemaal) via Floriday te verrichten, dan kunt u gebruik blijven maken van de Handelsregeling Online zoals u nu gewend bent. U geeft ons de onderlinge transactie elektronisch door via uw eigen inkoopsoftware of het online self-service portaal. 

Gebruikers van de Handelsregeling zijn hiervan op de hoogte gebracht. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met uw Accountmanager of het Klant Contact Center via 088-789 89 89 of contactcenter@royalfloraholland.com. 

Als deze betaald worden door de koper dan kan hiervoor de 'inkooptip' voor worden gebruikt. (Zie voor meer informatie over de inkooptip de vraag: Wat betekent dit voor bestellingen die nog vaak telefonisch, via WhatsApp of email gedaan worden?)
Als deze alleen aan de klant geleverd worden (zonder dat hiervoor betaald wordt) dan kan een aanvoerder hier een afleverbrief voor maken (zonder een Connect EAB).

Voor zowel Plantion als Veiling Rhein Maas (VRM) is er een koppeling tot stand gebracht tussen deze veilingen en Floriday. Concreet betekent dit dat je een kloklevering kunt aanmaken en directe verkoop kunt doen voor beide veilingen en de verrekening te laten verlopen via VRM en/of Plantion. Het kunnen toewijzen van klokvoorverkoop aanbod voor Veiling Rhein Maas is nog in ontwikkeling.

Om te zien hoe je een kloklevering en directe verkoop aanbod aanmaakt in Floriday en toewijst aan Veiling Rhein Maas of Plantion, kun je deelnemen aan één van de workshops: www.floriday.io/workshops. Of kijk in ons Helpcenter, ga naar ‘kweker’ > ‘Klok’ en ‘Direct’ voor uitlegpagina’s en -video’s.

BVO moet verplicht opgegeven worden. Dat zal niet wijzigen. De eventuele consequenties worden momenteel inzichtelijk gemaakt. Daar komen we begin 2020 op terug.

Staat je vraag er niet tussen?

(niet verplicht)

Floriday maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om informatie te kunnen geven waardoor de website kan worden verbeterd.


Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming om Cookies te gebruiken.

 Klik hier 

voor meer informatie.

Ja, ik ga akkoord