Handelsinstellingen

Met handelsinstellingen in Floriday kunnen kopers en kwekers gemakkelijker en prettiger samenwerken. Op één plek in Floriday stel je eenvoudig in hoe je met elkaar wil handelen.

Handelsinstellingen in Floriday

Met handelsinstellingen in Floriday kunnen kopers en kwekers gemakkelijker en prettiger samenwerken. Op één plek in Floriday stel je eenvoudig in hoe je met elkaar wil handelen. Dit geeft niet alleen duidelijkheid, het bespaart ook onnodig werk, voorkomt fouten en maakt het handelen met elkaar prettiger. Floriday Handelsinstellingen. Samen gemakkelijker en prettiger handelen!

Voordelen

Eenvoudig instellen hoe je samenwerkt

Voorkomen van fouten en ongemak

Meer grip op het zakendoen

Als kweker en koper kan je via een handig dashboard met ‘schuifjes’ aangeven hoe je samen wil werken.

Per relatie kan je instellen hoe je wil handelen, bijvoorbeeld hoe je wil omgaan met orders en correcties.

Ook kan instellen wat jouw voorkeuren zijn, bijvoorbeeld of je werkt met inkooptips, contracten of stickers.

Je kunt dit voor alle handelsrelaties laten gelden maar ook per handelsrelatie een uitzondering maken.

Handelsinstellingen in te stellen door de koper

  • Correcties: automatisch accepteren van correcties door kwekers van handmatige orders en orders op aanbod.
  • Inkooptips: organisatie werkt met inkooptips
  • Contracten: organisatie werkt met contracten
  • Transportkosten: organisatie werkt met transportkosten

Handelsinstellingen in te stellen door de kweker

  • Correcties: automatisch accepteren van ordercorrecties door kopers
  • Contracten: organisatie werkt met contracten
  • Stickers: organisatie werkt met stickers
  • Aanbodsaanvragen: organisatie werkt met aanbodsaanvragen
  • Artikelaanvragen: organisatie werkt met artikelaanvragen
  • Beladingaanvragen: organisatie werkt met beladingaanvragen

Meer informatie over 'Handelsinstellingen in Floriday?'

Ons supportteam staat voor je klaar om meer informatie te geven.

Contact