Terug
Kopers-en-Kwekers Blog

Aanpasbare weekprijzen als oplossing voor realtime prijzen

3 minuten
Gepost op 13-12-2023
door Laura Nowee

Samen met kwekers en kopers zijn we gestart om toe te werken naar een werkbare oplossing op het gebied van aanpasbare weekprijzen in de plantenhandel. Kwekers willen beter inspelen op de actuele marktomstandigheden en kopers wensen meer leverzekerheid.

In een voorgaand artikel omschreven we hoe we in gezamenlijk overleg op zoek zijn gegaan naar de juiste spelregels hiervoor (Toewerken naar realtimeprijzen in Floriday, Volgende stap in realtime prijzen voor weeklijsten). In dit artikel geven we een update van de uitkomsten van de gezamenlijke sessie in november. 

Bijeenkomsten met kwekers en kopers

In verschillende sessies hebben we met de markt gesproken over de nut en noodzaak van aanpasbare weekprijzen en welke spelregels er zouden moeten gelden. Eind november was de laatste gezamenlijke sessie, waarin verschillende vraagstukken zijn behandeld en we gezamenlijk tot een opzet van spelregels zijn gekomen. De conclusie van de sessie was dat zowel kopers als kwekers streven naar stabiele prijzen. Voor kwekers is het fijn om de mogelijkheid te hebben om prijzen aan te passen als de markt erom vraagt. Voor kopers is het belangrijk dat er niet te veel prijswijzigingen kort op elkaar plaatsvinden in de week. Hierdoor is de oplossing ontstaan van aanpasbare weekprijzen.

Aanpasbare weekprijzen per 1 juni 2024

De werkwijze zoals de markt deze nu kent om donderdag voor 10.00 uur de prijs in te stellen voor de week erna, blijft bestaan. In de laatste sessie is besproken om kwekers de mogelijkheid te geven om de prijs per 24 uur één keer te wijzigen. De prijs wordt direct verwerkt. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor kwekers om de prijs te wijzigen, maar wordt voorkomen dat dit te veel gebeurt. Dit is de eerste aanzet voor de nieuwe spelregels die per 1 juni 2024 ingaan. In een vervolgbijeenkomst wordt dit verder met elkaar besproken en indien mogelijk vastgesteld.

Ook de softwareleveranciers zijn op de hoogte van de voorgestelde wijzigingen. Heb je een specifieke vraag over het werken in een eigen softwarepakket? Dan kun je deze vraag aan hen stellen.

Vervolg proces

In januari zullen we nogmaals bij elkaar komen om samen tot vastgestelde spelregels en een ingangsdatum te komen en de laatste details aan te scherpen. Na dit overleg zullen we middels een nieuwsbericht weer een update geven.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

en ontvang het laatste nieuws van Floriday in je inbox!

Aanmelden

Floriday is onderdeel van Royal FloraHolland

© 2017 - 2024 Floriday