Terug
Algemeen Blog

Audit naar vertrouwelijke data in Floriday afgerond

4 minuten leestijd
Gepost op 08-07-2021
door Danielle van der Peet
Geschreven door:
Danielle van der Peet, Implementatie Consultant Floriday
Test Nam quam nunc blandit vel luctus pulvinar hendrerit id lorem ipsum dolor sit amet tempus magnisdis blandit rhoncus tempus condimentum.

Floriday biedt als platform een veilige omgeving voor vertrouwelijke data van kwekers en kopers. Dat is de conclusie uit een onafhankelijke audit die Royal FloraHolland op verzoek van het onlangs ingestelde Datacomité heeft laten uitvoeren. De audit richtte zich onder meer op dataveiligheid voor vertrouwelijke contractinformatie, afroeporders en stickergegevens.  

Royal FloraHolland wil dat integer wordt omgegaan met data op Floriday, van zowel kwekers als kopers. Daarvoor is een informatiebeleid opgesteld en gecommuniceerd. In de markt doen kwekers en kopers op verschillende manieren zaken met elkaar. Termijnaanbod, contracthandel, aanvragen en seizoenaanbiedingen zijn hier voorbeelden van. Functies in Floriday maken het mogelijk om deze verschillende wijzen van zakendoen vast te leggen. Denk hierbij aan contractinformatie tussen kweker en koper en afspraken over prijzen, de hoeveelheden, labels en stickers en overige voorwaarden. Het is essentieel dat kwekers en kopers erop kunnen vertrouwen dat Royal FloraHolland vertrouwelijk omgaat met data die in Floriday is vastgelegd. Dit is de aanleiding geweest om dit te toetsen aan de hand van een onafhankelijke audit. André van der Linden, CIO Royal FloraHolland: “We doen regelmatig IT-audits en assessments, naar onder andere robuustheid en dataveiligheid. Tijdens dit onderzoek naar dataveiligheid zijn de auditors zeer gedegen te werk gegaan door het uitvoeren van interviews, testen en het doen van steekproeven. Het is fijn om bevestigd te zien dat de door Royal FloraHolland genomen maatregelen effectief zijn. Vertrouwelijke (prijs)afspraken tussen kwekers en kopers in Floriday zijn inderdaad vertrouwelijk en integere omgang met data op Floriday is gegarandeerd. Daarnaast bevat het audit-rapport een aantal aanbevelingen die we ter harte zullen nemen om Floriday verder te verbeteren.”   

Veiligheid van vertrouwelijke informatie gegarandeerd

De audit is uitgevoerd door een onafhankelijke partij en op 9 juni 2021 afgerond. In de audit is gekeken naar strikt vertrouwelijke data. Hieronder wordt de informatie verstaan waar alleen de betreffende kweker en koper toegang tot hebben, zoals contractinformatie en prijsafspraken. De conclusie van de audit is dat de maatregelen die Royal FloraHolland heeft getroffen effectief zijn om de gebruikers van het platform de vertrouwelijkheid van hun informatie te kunnen garanderen. Er is vastgesteld dat strikt vertrouwelijke data niet buiten het platform wordt gedeeld. Ook is vastgesteld dat de beperkte groep aan Royal FloraHolland medewerkers, die wel toegang hebben tot deze data, dit alleen kunnen inzien uit hoofde van hun functie. Denk hierbij aan een Floriday support-medewerker. Zij moeten immers gebruikers kunnen ondersteunen wanneer zij hulp nodig hebben.  

Datacomité ziet toe op naleving data- en informatiebeleid 

Eind 2020 is er een Datacomité ingericht om de uitvoering van het data- en informatiebeleid van Royal FloraHolland te bespreken en te evalueren. Het comité bestaat uit kwekers, kopers en vertegenwoordigers van Royal FloraHolland, aangevuld met een externe onafhankelijke expert op het gebied van data. Prof. dr. Erik Beulen, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en lid van het Data Comité: “Dit externe onderzoek legt een goede basis en schept vertrouwen. Als digitaal platform biedt Floriday veel kansen; het Data Comité zal proactief samen met Royal FloraHolland moeten blijven werken aan het waarborgen van de vertrouwelijkheid van data in Floriday.”  

Overzicht databeleid

Komend najaar vertellen we meer over het thema dataveiligheid bij Royal FloraHolland en de rol van het Datacomité daarbij. Meer informatie over het databeleid of lees het eerder gepubliceerde nieuwsbericht over het informatie-en databeleid van Royal FloraHolland hier terug.