Terug
Algemeen Blog

Floriday komt met interactieve roadmap

5 minuten leestijd
Gepost op 18-03-2021
door Danielle van der Peet
Geschreven door:
Danielle van der Peet, Implementatie Consultant Floriday
Test Nam quam nunc blandit vel luctus pulvinar hendrerit id lorem ipsum dolor sit amet tempus magnisdis blandit rhoncus tempus condimentum.

Sinds medio februari zijn op advies van de Ledenraad sessies gestart waarin Royal FloraHolland met marktpartijen de mogelijkheden voor de vervolgaanpak voor Floriday verkent. Doel van deze sessies is vast te stellen welke functionaliteiten nog noodzakelijk zijn voor gebruikers om met Floriday te werken en wat er verbeterd kan worden. Een breed gedragen behoefte is het zichtbaar maken van de wensen van kwekers, kopers, softwareleveranciers en agenten. Floriday publiceert daarom op korte termijn een interactieve roadmap met alle ontwikkelpunten en ideeën.  

Interactieve roadmap

Gebruikers van Floriday willen hun bijdragen en ideeën voor het platform terug kunnen vinden. Ook willen ze voorkeuren kunnen aangeven en volgen wat hiermee gebeurt. De interactieve roadmap zal inzichtelijk maken wat de planning is, wat reeds is opgeleverd, wat in ontwikkeling is en wat nog wordt overwogen. De input vanuit de marktsessies wordt de basis van deze roadmap. Ook de ontwikkelpunten die eerder zijn aangedragen vanuit de markt worden hierin meegenomen. 

Richtinggevend voor ontwikkeling van Floriday 

Floriday gebruikt de roadmap en de stemmen om te prioriteren en richting te geven voor verbeteringen en het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. Daarnaast krijgen gebruikers van Floriday de mogelijkheid zelf ideeën toe te voegen en aan te geven wat volgens hen prioriteit moet krijgen. Hiervoor wordt een stemmogelijkheid toegevoegd aan de roadmap. Daarbij kunnen gebruikers aangeven welke ideeën van anderen ze belangrijk of juist minder belangrijk vinden. Binnen enkele weken is de roadmap beschikbaar in het Floriday-account. 

Gezamenlijk optrekken in digitalisering van de sector

Er zijn veel verschillende berichten in het nieuws geweest de afgelopen periode. Naast de vele kritische geluiden over Floriday, laten deze sessies ook zien dat er steun is voor digitalisering en het platform. Deze interactieve roadmap is een volgende stap in het samen ontwikkelen van Floriday. Het biedt meer inzicht en voorspelbaarheid in de ontwikkelingen die gaan komen.  

Vervolgaanpak 

Op basis van deze sessies stellen we een aanpak op waarmee gebruikers en softwareleveranciers voldoende tijd krijgen om Floriday goed te kunnen implementeren. Eind maart zullen we de markt verder informeren over het stappenplan waar de Ledenraad Royal FloraHolland toe heeft opgeroepen. De roadmap is een belangrijk onderdeel van de vervolgaanpak.