Terug
Algemeen Blog

‘Het is belangrijk dat iedereen de overstap naar Floriday kan maken.’

6 minuten leestijd
Gepost op 14-04-2021
door Danielle van der Peet
Geschreven door:
Danielle van der Peet, Implementatie Consultant Floriday
Test Nam quam nunc blandit vel luctus pulvinar hendrerit id lorem ipsum dolor sit amet tempus magnisdis blandit rhoncus tempus condimentum.

Eind maart werd een nieuwe aanpak voor Floriday aangekondigd. In nauwe samenwerking met kwekers, kopers, softwareleveranciers en agenten wordt het platform de komende tijd verbeterd. De aanpak richt zich op betere en intensievere samenwerking, ruimere handelsmogelijkheden, eenvoudig werken en het vergroten van voorspelbaarheid. Met André van der Linden, CIO Royal FloraHolland, bespreken we wat de aanpak betekent voor kwekers en kopers.

 

Hoe kijk je vanuit jouw rol terug op afgelopen periode?

‘Het was een roerige tijd. We zitten in een periode van grote verandering en dat roept weerstand op. De hoeveelheid weerstand en de emoties die erbij kwamen kijken, waren vooral vervelend voor iedereen die keihard zijn best heeft gedaan om van Floriday een succes te maken. In de basis hebben we onderschat hoe groot de impact van de implementatie was voor kwekers en kopers. Afgelopen jaar heeft de markt keihard gewerkt om de einddatum van 31 december 2020 te kunnen halen. Een deadline geeft weliswaar focus voor alle betrokkenen, maar kan ook tunnelvisie tot gevolg hebben. Door de focus hebben we te weinig oog gehad voor signalen die we vanuit de markt hebben gekregen. Digitaliseren betekent niet alleen met een nieuw systeem werken, maar ook een geheel nieuwe werkwijze implementeren. Toen we eind 2020 breed gingen uitrollen, bleek in de praktijk pas hoe groot de impact van de verandering was.’

Welke feedback kwam er vanuit de markt?

‘Afgelopen maanden zijn we met diverse groepen intensief in gesprek gegaan om zorgvuldig in kaart te brengen welke zorgen er leefden en welke verbeteringen nodig zijn om met Floriday aan de slag te kunnen. De feedback was stevig. Men staat achter digitaliseren, en vrijwel iedereen wil samen met ons iets moois neerzetten voor de sector. Alleen is voor een aanzienlijke groep de verandering en de impact daarvan te groot. De sessies maakten bovendien extra duidelijk dat de diversiteit in onze sector enorm is. Dit resulteerde in mooie gesprekken tussen kwekers onderling. Een gedeelte van de gebruikers is tevreden en wil werken met digitaal aanbod op Floriday. Een ander gedeelte van de kwekers en kopers wil dat er dichter aangesloten wordt op de huidige wijze van werken. Kortom, voor de ene kweker is de verandering groter dan voor de andere kweker. Het is belangrijk dat iedereen de overstap kan maken en moeten die dus makkelijker maken. Ik ben heel blij met alle feedback. We weten nu waar de schoen wringt. Juist die geluiden helpen ons om te verbeteren en hier sterker uit te komen. Daarom blijven we structureel in gesprek met de markt.’

Hoe kijk je naar het platform Floriday op dit moment?

‘Met Floriday zetten we als platform een flexibel en toekomstvast fundament voor de sierteelt neer. Vanuit die basis kunnen we verbeteren en functionaliteiten ontwikkelen waardoor de keten efficiënter gaat werken. We zien dat er al goed gebruik wordt gemaakt van de handelsmogelijkheden die het platform nu biedt. Momenteel verloopt 30% van de directe stromen over Floriday. De kwekers en kopers die, in sommige gevallen al lange tijd, gebruik maken van Floriday laten we in de tussentijd niet in de kou staan. We blijven Floriday doorontwikkelen om ook hen nog meer gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie te bieden. In de ontwikkeling van Floriday zijn we altijd in gesprek geweest met gebruikers en softwareleveranciers en dat gaan we nog meer doen. We leren uit de workshops dat we groepen hebben gemist. We willen er nu voor zorgen dat we alle relevante signalen structureel oppikken. De interactieve routekaart die we voor Floriday beschikbaar stellen is een belangrijk middel daarin. Dit zorgt direct voor transparantie en voorspelbaarheid van de ontwikkeling van functionaliteiten. Uiteindelijk is het belangrijk dat het platform door gaat groeien, want dat leidt tot meer aanbod én meer vraag. Iedereen in de sector plukt daar de vruchten van.’

Hoe ziet de aanpak van Floriday er de komende tijd uit?

‘De aanpak is gericht op verbeteren van samenwerking, ruimere handelsmogelijkheden en eenvoudiger werken, voorspelbaarheid en verbeteren in functionaliteiten. Voorbeelden van veel genoemde functionaliteiten betreffen onder meer de inkooptip, contracten, staffelprijzen en klokfunctionaliteit. Per onderdeel zullen we samen met gebruikers in kaart brengen waar verbeteringen gewenst zijn en die doorvoeren. Staffelprijzen worden bijvoorbeeld om verschillende redenen gebruikt. Die moeten we goed begrijpen om een besluit te kunnen nemen welke oplossing in Floriday daar het beste bij aansluit. Samen met relevante groepen zullen we op zoek gaan naar de juiste oplossing. Hiertoe organiseren we zogenaamde ideation- en validatiesessies. Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn. Dat merkten we ook in de onderlinge gesprekken tijdens de workshops. Dit betekent ook dat we uiteindelijk keuzes moeten maken waar niet iedereen zich in kan vinden.’

Waarom is er gekozen voor deze aanpak?

‘Uiteindelijk willen we kwekers en kopers verbinden, zodat ze samen het meest uit de markt kunnen halen. Ons doel is optimale prijsvorming tegen zo laag mogelijk kosten. Die opdracht blijft ongewijzigd. Digitaal gaan handelen biedt veel voordelen en maakt de sector en alle betrokken partijen die werken binnen deze sector, toekomstbestendig en beter aanpasbaar aan veranderende marktomstandigheden. We werken aan een digitale ambitie en blijven Floriday doorontwikkelen om meer gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie te bieden. Nu ondervinden we de pijn van de verandering, maar het doel is dat iedereen straks ook die voordelen gaat zien. Digitaliseren is namelijk niet alleen het digitaal nabouwen van iets dat al bestaat. We willen bijdragen aan het efficiënter inrichten van de keten. In de praktijk is het onmogelijk om voor iedereen maatwerk te leveren, maar we kunnen wel zorgen dat de overstap voor iedereen makkelijker wordt. Dat hebben we gedaan door voorlopig de einddatum los te laten en nu stap voor stap kwekers, kopers en softwareleveranciers mee te nemen in de verandering. Uit de workshops bleek dat er een breed gedragen behoefte is aan een nieuwe einddatum om als sector wel in beweging te komen, maar op voorwaarde dat die haalbaar is. De uitrol zal gefaseerd plaatsvinden. We bepalen de einddata op basis van de plannen die we nu samen met de markt maken.’

Waar hoop je aan het einde van het jaar te staan met Floriday?

‘Door de intensieve samenwerking met de markt denk ik dat we Floriday kunnen verbeteren en toegankelijker kunnen maken voor iedereen. Door intensiever samen te werken met de markt en Floriday beter te laten aansluiten hoop ik dat mensen écht gaan ervaren dat we het nu anders doen dan voorheen. Wij zijn nu aan zet en moeten bewijzen dat onze werkwijze veranderd is en we van Floriday een goed bruikbaar systeem voor iedereen weten te maken. Ik zou het fantastisch vinden als juist onze criticasters met ons meedenken door deel te nemen aan ideation sessies. Ik nodig hen daar van harte toe uit.’