Terug
Algemeen Blog

Nieuwe aanpak Floriday in samenspraak met betrokken partijen

6 minuten leestijd
Gepost op 31-03-2021
door Danielle van der Peet
Geschreven door:
Danielle van der Peet, Implementatie Consultant Floriday
Test Nam quam nunc blandit vel luctus pulvinar hendrerit id lorem ipsum dolor sit amet tempus magnisdis blandit rhoncus tempus condimentum.

In februari werd de einddatum van 100% Digitaal opgeschort na feedback vanuit de markt op het platform Floriday en de implementatie daarvan. De afgelopen weken is op advies van de Ledenraad in tientallen sessies met agenten, kwekers, kopers en softwareleveranciers opgehaald hoe we Floriday kunnen verbeteren. En is besproken welke functionaliteiten nodig zijn om met het platform te kunnen werken. Met deze feedback gaan we actief aan de slag. We bekijken komende tijd dan ook samen wat een haalbare einddatum is. Een einddatum voor 100% Digitaal is zodoende nog niet vastgesteld en de Connect-EAB blijft voorlopig nog bestaan.

In het kort:

 • Samen met kwekers, kopers, softwareleveranciers gaan we Floriday verbeteren.
 • Met alle betrokken partijen kijken we naar een haalbare einddatum voor 100% Digitaal.
 • De nieuwe aanpak van Floriday richt zich op een betere en intensievere samenwerking, ruimere handelsmogelijkheden, eenvoudig werken en het vergroten van voorspelbaarheid.
 • Kwekers en kopers kunnen voorlopig blijven handelen via de Connect-EAB.

Floriday is voor álle kwekers en kopers, groot en klein

Zorgvuldigheid is het uitgangspunt voor de komende tijd, volgens André van der Linden, CIO Royal FloraHolland: “Ik wil alle deelnemers aan de sessies bedanken voor hun deelname en input. We hebben goede gesprekken gehad met betrokken partijen. De feedback was soms stevig, maar we zien daarnaast dat er veel steun is voor digitalisering van de sector en het platform. Afgelopen jaar hebben we meer verlangd van de markt dan reëel bleek en ook zelf waren we er niet voldoende klaar voor. De uitrol moet in een tempo en met de zorgvuldigheid die haalbaar is voor iedereen. We willen structureel luisteren naar de wensen en ideeën die er zijn. We pakken de grootste zorgen als eerste aan. Floriday moet een aantrekkelijk platform zijn voor álle kwekers en kopers, groot en klein. Zo is het altijd bedoeld. Samen gaan we onze digitale droom verder vormgeven. We hebben veel waardering voor kwekers en kopers die al gebruik maken van Floriday en hier veel tijd en energie in hebben gestoken. Samen met jullie hebben we de eerste stappen gezet. Ook jullie kunnen vertrouwen op verdere verbeteringen in het platform. We stellen nu op basis van de feedback onze aanpak bij om de stap naar Floriday voor iedereen gemakkelijker te maken.”

Terugkoppeling marktsessies

Afgelopen weken zijn op advies van de Ledenraad sessies met kwekers, kopers, softwareleveranciers en agenten gehouden waarin de vervolgaanpak voor Floriday is besproken. Alle betrokken partijen gaven aan digitalisering belangrijk te vinden. Zij vonden echter dat de druk vanuit Royal FloraHolland te hoog was, gaven aan dat Floriday niet over de mogelijkheden beschikt om alle directe handel te kunnen faciliteren en de gebruiksvriendelijkheid beter kan. Daarnaast is meer flexibiliteit nodig om te kunnen handelen via het platform. Gebruikers willen ook graag hun bijdrage en ideeën voor het platform kunnen terugvinden. Daarnaast wordt gevraagd om een structurele verbetering van de samenwerking.

We gaan de komende tijd structureel verbeteren

Op basis van de feedback verbeteren we Floriday samen met alle betrokken partijen en richten we ons op de volgende vier aspecten met een aantal voorbeelden:

 • Ruimere handelsmogelijkheden
  We bieden meer keuzes en sluiten aan bij de huidige manier van handelen. Van daaruit gaan we meer mogelijkheden en efficiency bieden. Bijvoorbeeld door wijzigingen in de inkooptip, ruimere contracten en afroepmogelijkheden mogelijk te maken.
 • Eenvoudig werken
  We maken het uitvoeren van handelingen in Floriday gebruiksvriendelijker, bijvoorbeeld door het aantal stappen te verminderen voor het aanmaken van een klokbrief, het inbouwen van een zoekfunctie voor kopers en makkelijker correcties kunnen doorvoeren.
 • Vergroten van voorspelbaarheid
  Floriday gaat meer transparantie en voorspelbaarheid bieden in de ontwikkelingen die gaan komen. Een interactieve roadmap gaat inzichtelijk maken wat reeds is opgeleverd en wat in ontwikkeling is. Ook kunnen partijen wensen toevoegen en hierop stemmen.
 • Intensievere samenwerking
  In intensieve samenwerking met een aantal betrokken partijen wordt de gefaseerde aanpak verder ingevuld. In ‘ideation sessies’ gaan we nog meer gebruikers vroeg betrekken bij de ontwikkeling van functies en dit breder delen. Met de softwareleveranciers en agenten gaan we structureel en intensiever samenwerken op het gebied van ontwikkeling en planning. 

Wat betekent dit concreet voor u?

Een einddatum voor de uitrol van Floriday wordt gesteld als het platform ver genoeg ontwikkeld is, de softwareleveranciers voldoende tijd hebben gehad de koppeling te realiseren en kwekers én kopers hier goed genoeg mee kunnen werken. We kiezen voor een gefaseerde aanpak die we komende weken in samenwerking met betrokken partijen vormgeven. Kwekers en kopers kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de Connect-EAB om hun directe orders af te kunnen rekenen.

 • Werkt u al met Floriday? 
  Wij willen samen met u nieuwe functies blijven maken die ervoor zorgen dat Floriday nog meer waarde voor u toevoegt.
 • Bent u in afwachting van bepaalde functies in Floriday? 
  Op de interactieve roadmap kunt u binnenkort terugzien wanneer welke functie wordt opgeleverd.
 • Bent u in afwachting van uw softwareleverancier? 
  We zorgen samen met de softwareleverancier voor een verantwoorde uitrol en goede implementatie van de koppeling tussen Floriday en uw softwarepakket.
 • Bent u nog aan het oriënteren? 
  Neem nu stappen in het selecteren van een softwarepakket of laat u informeren door het Floriday support team via 0174-352070 of support@floriday.com

Vervolgstappen

We informeren u de komende tijd over de vervolgstappen van de nieuwe aanpak en de beschikbaarheid van de interactieve roadmap. Indien u in de tussentijd vragen heeft dan kunt u hiervoor terecht bij uw Accountmanager of het Klant Contact Center via 088-789 89 89 of contactcenter@royalfloraholland.com.

Floriday is onderdeel van Royal FloraHolland

© 2017 - 2024 Floriday