Terug
Dienstverleners Blog

Softwareleveranciers starten met versiebeheer op de API-koppeling

3 minuten leestijd
Gepost op 15-07-2021
door Danielle van der Peet
Geschreven door:
Danielle van der Peet, Implementatie Consultant Floriday
Test Nam quam nunc blandit vel luctus pulvinar hendrerit id lorem ipsum dolor sit amet tempus magnisdis blandit rhoncus tempus condimentum.

Samen met softwareleveranciers wordt gewerkt aan het zogenoemde ‘versiebeheer op de API-koppeling’ oftewel ‘API-Release Management’. Door op deze manier te werken, geven we gehoor aan een veelgehoorde wens van softwareleveranciers. Doel hiervan is meer transparantie, voorspelbaarheid, overleg en stabiliteit met betrekking tot de koppeling tussen de softwarepakketten en Floriday. Op woensdag 7 juli is tijdens een bijeenkomst met softwareleveranciers nadere invulling gegeven aan het versiebeheer. Alle aanwezige softwareleveranciers hebben aangegeven te gaan starten met het werken volgens het voorgestelde proces. Wat houdt dit straks in voor softwareleveranciers en voor kwekers en kopers die gekoppeld zijn met Floriday? Lees meer in dit bericht.

API Release Management Proces

Met de aanpak achter het API Release Management Proces krijgt de API-koppeling twee keer per jaar een stabiele update met nieuwe en/of verbeterde functies. Dit wordt een ‘main release’ genoemd. Voordat deze ‘main release’ vrij wordt gegeven, is deze voor softwareleveranciers gedurende enige tijd beschikbaar als ‘bèta release’. In deze fase worden de laatste zaken binnen functies geoptimaliseerd en gaan softwareleveranciers met een kleine groep gebruikers testen. De fase daarvoor is de ‘alpha-release’ waar functies vanaf het begin worden ontworpen en ontwikkeld, ook met een kleine groep gebruikers. In deze (zeer) veranderlijke eerste fase treden continu wijzigingen op waarvan wordt geleerd en welke (indien van toepassing) worden meegenomen naar de beta-fase en uiteindelijk de main-fase. Softwareleveranciers kunnen per nieuw te ontwikkelen functie aangeven of zij in de alpha-fase willen starten of later in de bèta-fase. Softwareleveranciers kunnen via een stemsysteem hun voorkeuren kenbaar maken met betrekking tot de functionaliteiten die in de alpha en de beta/main worden opgenomen.

Wat betekent dit voor kwekers en kopers die werken met een koppeling naar Floriday?

Kwekers en kopers die in hun softwarepakket werken en gekoppeld zijn met Floriday, zullen twee keer per jaar te maken krijgen met een nieuwe release. In deze release gaan de functies mee die, in afstemming tussen Floriday en softwareleveranciers, zijn vastgesteld. Softwareleveranciers kunnen kwekers of kopers al in een eerder stadium al vragen mee te testen, zodat er genoeg praktijkervaring wordt opgedaan voordat de release breed wordt uitgerold. Als de release stabiel is (main-release) zullen kwekers en kopers over moeten naar de nieuwste release. Uiteindelijk houdt dit in dat kwekers en kopers twee keer per jaar een software update krijgen.

Wat betekent dit voor softwareleveranciers?

De structuur van het release management proces biedt softwareleveranciers de mogelijkheid om planmatiger te werken aan de koppeling met Floriday, inclusief flexibiliteit met betrekking tot het moment waarop zij nieuwe functionaliteit opnemen in hun pakket. Daarnaast worden zij betrokken bij de keuzes voor de functies die in de koppeling worden opgenomen. Met de ‘main releases’ bieden we een gezamenlijk ‘rustpunt’ waarbij de nieuwe of verbeterde functionaliteiten probleemloos kunnen worden opgenomen in de pakketten van softwareleveranciers. 

Eerste main release: 12 augustus

Alle aanwezige softwareleveranciers die momenteel een werkende koppeling hebben met Floriday hebben op 7 juli ingestemd met het API Release Management Proces, die we middels tussentijdse evaluaties optimaliseren. Eerdere feedback hierop hebben we hierin meegenomen. Vervolg is dat op 12 augustus 2021 de eerste ‘main release’ beschikbaar komt voor softwareleveranciers en hun kwekers/kopers. Deze main-release bevat de API-functionaliteiten die nu stabiel zijn. De volgende ‘main release’ staat gepland in mei 2022.

Berichtgeving API-koppeling

De komende weken zullen gebruikers van de API-koppeling op meerdere manieren geïnformeerd worden over bovenstaand proces. Op de website van Floriday wordt een webpagina ontwikkeld die meer duidelijkheid gaat geven over welke functies zijn opgenomen in de eerstvolgende releases. Ook wordt er informatie rondom de verschillende functionaliteiten en planning verwerkt in de routekaart.