Terug
Algemeen Blog

Veel input FPC-leden voor Floriday

3 minuten leestijd
Gepost op 11-03-2021
door Danielle van der Peet
Geschreven door:
Danielle van der Peet, Implementatie Consultant Floriday
Test Nam quam nunc blandit vel luctus pulvinar hendrerit id lorem ipsum dolor sit amet tempus magnisdis blandit rhoncus tempus condimentum.

Deze maand vinden op advies van de Ledenraad de sessies plaats waarin Royal FloraHolland met marktpartijen de mogelijkheden voor de vervolgaanpak voor Floriday verkent. Doel van de sessies is vast te stellen welke functionaliteiten nog noodzakelijk zijn voor gebruikers om met Floriday te werken en wat we kunnen verbeteren. Afgelopen week werden onder meer verschillende sessies met FPC-leden gehouden. Op basis van de sessies wordt een stappenplan vastgesteld, waartoe de Ledenraad eind januari opriep.

De drie sessies met FPC-leden hadden in totaal 30 deelnemers. De meeste kwekers geven aan behoefte te hebben aan een duidelijke planning. Ze willen graag weten welke functionaliteit ze op Floriday kunnen verwachten, op welk moment. Daarin zijn ze op zoek naar hun eigen inbreng en herkennen die niet in de algemene planningen op hoofdonderwerpen die nu gepresenteerd worden. Ook zijn er mogelijke verbeteringen besproken voor functionaliteiten die al beschikbaar zijn op het platform. Zo zijn er ideeën uitgewisseld hoe de inkooptip beter in de processen van kwekers en kopers zou passen en is er uitgebreid gesproken over de wens om te werken met realtime prijzen en voorraad. Er is daarnaast uitgesproken dat samenwerking tussen verschillende partijen tijdens de ontwikkeling van het platform verbeterd moet worden. Daarbij gaat het onder andere om samenwerking van Royal FloraHolland met kwekers, kopers en softwareleveranciers, maar is ook de wens uitgesproken om meer contact en samenwerking tussen gebruikers onderling te hebben.

Volgens Martin de Ruiter, programmamanager 100% Digitaal, leveren de sessies veel op dankzij de constructieve sfeer: “Het is duidelijk dat we het tot nu toe niet goed genoeg gedaan hebben. Dat raakt mij en ik wil dat ook graag beter doen. Kwekers gaven aan dat de druk van ons uit te hoog is geweest en graag nog meer betrokken willen worden om de wijzigingen die dit met zich meebrengt op de tuin in goede banen te kunnen leiden. Dat deelnemers ons vanuit hun betrokkenheid écht verder willen helpen met het verbeteren van Floriday draagt bij aan het gezamenlijke doel: het digitale platform voor de sierteelt neerzetten. We krijgen veel waardevolle input en we hebben goede onderlinge discussies over gewenste functionaliteiten. We merken ook dat er veel verschillende en vaak zelfs tegenstrijdige belangen zijn. Dat we keuzes moeten maken blijft onontkoombaar, maar deze sessies zijn de basis voor die afwegingen.”

Vervolgaanpak met voldoende tijd voor implementatie

Drie weken geleden startten we de sessies met de softwareleveranciers. Deze en komende weken zijn ook sessies georganiseerd met Blueroots, Plantform, Flora Futura, VBW en SLB. Op basis van deze gesprekken stellen we een aanpak op waarmee gebruikers en softwareleveranciers voldoende tijd krijgen om Floriday goed te kunnen implementeren. Eind maart zullen we de markt verder informeren over de vervolgaanpak. We werken aan een actuele lijst met alle input waarop we ook zullen aangeven welke onderwerpen prioriteit krijgen. Deze lijst maken we openbaar.