Terug
Kwekers Blog

Vereenvoudigd klokbrieven aanmaken getoetst met kwekers

4 minuten leestijd
Gepost op 14-05-2021
door Danielle van der Peet
Geschreven door:
Danielle van der Peet, Implementatie Consultant Floriday
Test Nam quam nunc blandit vel luctus pulvinar hendrerit id lorem ipsum dolor sit amet tempus magnisdis blandit rhoncus tempus condimentum.

Eind april zijn twee workshops gehouden waarbij kwekers hebben meegedacht over verbeteringen voor het aanmaken van de klokbrief in Floriday. Doel van deze verbetering is te zorgen dat de functie gebruiksvriendelijker wordt. De verbeteringen zijn onderdeel van de nieuwe aanpak voor Floriday waar begin april mee is gestart. In totaal namen zo’n tien verschillende kwekers* deel aan deze workshops, zodat in een vroeg stadium feedback van gebruikers meegenomen wordt.

De verbeteringen aan de klokfunctie moeten zorgen voor eenvoudiger werken. Uiteindelijk zullen er minder kliks nodig zijn, minder verschillende schermen getoond worden en hebben gebruikers de mogelijkheid om te corrigeren. Naast deze verbeteringen in gebruiksvriendelijkheid willen we gebruikers nóg meer en eerder betrekken bij de ontwikkeling van functies middels ‘ideation sessies’. Dit zijn workshops waarbij kwekers en kopers in een vroeg stadium, nog voordat een functie is ontwikkeld, gevraagd worden om mee te denken en hun feedback te geven. Op deze manier sluiten functies beter de wensen en behoeften in de markt. In onderstaande afbeelding is dit stap 3 van het ‘Floriday ontwikkelproces’.

“Minder kliks en werken vanuit één scherm”

In de workshops over de klokbrieven werd een eerste schets van verbeterde schermen getoond aan twee groepen kwekers. Bas La-Graauw, Productowner Floriday: “In de huidige opzet bij het maken van de klokbrief is voorgesorteerd op de toekomstige manier van veilen. Hierbij wordt het aanbieden en het daadwerkelijk afhandelen van de levering uit elkaar gehaald. Omdat het landelijk veilen nog niet ingevoerd is, hebben kwekers hier nu nog geen profijt van en geven ze aan veel stappen te moeten doorlopen. In het verbeterde voorstel kunnen we een behoorlijk aantal kliks verminderen door via een snelkoppeling direct een kloklevering aan te maken. In deze opzet heeft de kweker nog maar één scherm waarop de herkomst, de veiling, veilgroep en veildatum kan worden gekozen. Ook kan er straks makkelijker gebruik gemaakt worden van sjablonen.” Leonard van Wijk, LionStar, is één van de deelnemers aan de ideation sessie: “De punten die we hadden aangedragen zijn goed verwerkt. Daar zijn we blij mee. Ik heb nog een suggestie gedaan om alle gemaakte klokbrieven in één scherm terug te kunnen vinden in plaats van in twee schermen wat nu nog het geval is.”

Correcties klokbrief worden mogelijk

Een veelgehoorde wens onder kwekers is het mogelijk maken van correcties. In het voorstel voor de nieuwe kloklevering is het mogelijk om artikelinformatie te bewerken, ook nadat de kloklevering al is ingediend. De gecorrigeerde versie wordt opnieuw opgeslagen en naar de veiling verstuurd.

Werken in de ‘klokmodus’

We willen het gemakkelijker maken voor kwekers die alleen klokleveringen aanmaken in Floriday. Bas licht verder toe: “Vooral wanneer je als kweker alleen klokleveringen aanmaakt, dan willen we ervoor gaan zorgen dat je straks in de ‘klokmodus’ van Floriday kunt werken. Dan zie je alleen functies die van toepassing zijn voor klokgebruikers.”

Vervolgstappen

De feedback van gebruikers wordt momenteel verwerkt waarna het ontwikkelteam van Floriday aan de slag gaat met het daadwerkelijk ontwikkelen. Als dit gerealiseerd is, zullen een aantal gebruikers (‘early acces users’) gevraagd worden om de functie te toetsen. De feedback die hieruit voortkomt gebruiken we om functies te verbeteren voordat we die voor alle gebruikers beschikbaar stellen. De verwachting is dat deze verbeterde versie van de klokbrief op korte termijn live staat. De huidige wijze van een klokbrief aanmaken blijft hiernaast bestaan.

Ook meedenken?

We zijn op zoek naar gebruikers die ons willen helpen met het testen van functies. Voor het testen van functies selecteren we gebruikers die gestemd hebben op ingestuurde wensen in de routekaart of zichzelf hiervoor hebben aangemeld. 

*De volgende kwekerijen hebben deelgenomen aan de ideation sessies en daarin inhoudelijke punten en wijzigingen meegegeven ter verbetering van de klokschermen in Floriday: Chrywijk, J. van Boksel Summerflowers, LionStar, Orchid Gardens, Atlas Peonies, S.C. Zwarts e.a., Koper bolbloemen, M.G.A. Keijzer, Borst Bloembollen, Van Egmond Matricaria.

 

Floriday is onderdeel van Royal FloraHolland

© 2017 - 2024 Floriday