Terug
Algemeen Blog

Wat gebeurt er bij een datalek en wat zijn de gevolgen?

3 minuten leestijd
Gepost op 07-05-2024
door Karin Wangko

Bij het runnen van een bedrijf, is het onvermijdelijk om persoonsgegevens te gebruiken. Je gebruikt persoonsgegevens van klanten, leveranciers en medewerkers voor verschillende doeleinden. Hiervoor heeft iedere organisatie zich aan een aantal grondslagen te houden. In Nederland zijn die opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het gebruiken van de data, ook wel een verwerking genoemd, moet je een geldige reden hebben, oftewel een 'grondslag'. Maar wat als er sprake is van een datalek? 

Wat is een datalek? 

Een datalek gebeurt wanneer persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen of financiële informatie, per ongeluk of onrechtmatig worden blootgesteld, gestolen of anderszins gebruikt worden door iemand die daar geen toegang toe zou moeten hebben. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een gehackt systeem, een verloren USB-stick of een verkeerd verzonden e-mail. 

Hoe herken je een datalek? 

Je kunt een datalek herkennen als je ongebruikelijke activiteiten opmerkt, zoals vreemde bestanden op je netwerk, ongeautoriseerde loginpogingen, of klachten van klanten die ongevraagd berichten of rekeningen ontvangen. Ook kan software die plotseling trager werkt of vaker crasht, een teken zijn van een inbreuk. 

Wat is de impact van een datalek? 

De impact van een datalek kan groot zijn. Voor jouw bedrijf kan het leiden tot financiële schade, reputatieschade en juridische consequenties. Voor de betrokkenen wiens gegevens gelekt zijn, kan het leiden tot identiteitsdiefstal, financiële verliezen en veel stress. Ook kan het voor reputatieschade van jouw klanten leiden.  

Wanneer moet je een datalek melden? 

In Nederland moet je een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur nadat je erachter komt, vooral als het lek waarschijnlijk een risico vormt voor de rechten en vrijheden van individuen. Ook moet je de betrokken personen informeren als het lek een hoog risico kan inhouden voor de persoonlijke rechten en vrijheden van de betrokken personen.  

Hoe voorkom je een datalek? 

Preventie is de sleutel tot het verminderen van het risico op datalekken: 

  1. Beveilig je systemen: Zorg ervoor dat je antivirussoftware up-to-date is en dat alle systemen en software regelmatig wordt geüpdate. 
  2. Train je personeel: Bewustwording bij medewerkers is cruciaal. Train ze in het herkennen van phishing-aanvallen en het veilig omgaan met gegevens. 
  3. Beperk toegang tot gegevens: Niet iedereen heeft toegang nodig tot alle gegevens. Beperk de toegang tot wat noodzakelijk is voor de werkzaamheden van een persoon. Denk bijvoorbeeld aan de rollen en rechten van jouw collega's in Floriday. 
  4. Maak regelmatig back-ups: Zorg voor regelmatige back-ups van belangrijke gegevens en bewaar deze op een veilige locatie. 
  5. Implementeer sterke wachtwoordbeleid en authenticatie: Moedig het gebruik van sterke wachtwoorden aan en gebruik, waar mogelijk tweefactorauthenticatie.

Door deze stappen te volgen, kun je het risico op een datalek aanzienlijk verkleinen en zorgen voor een meer veilige digitale omgeving voor jou en je collega's in de sierteeltsector. Hierover kan je als RFH cyberabonnee sparren op iedere 2e dinsdag van de maand. RFH collega’s staan dan voor je klaar in een gratis cyberspreekuur.  

Vraag hulp 

Heb je het idee dat er binnen je bedrijf toch informatie ongeautoriseerd gedeeld is met personen, bedoeld of onbedoeld? Je kunt ook contact opnemen met de Privacy Officer van Royal FloraHolland. De Privacy Officer kan je een advies bieden hoe hiermee om te gaan. Neem contact op met de Privacy Officer via meldpuntdatalekken@royalfloraholland.com.  

Wat doen wij voor een digitaal veilig platform 

Floriday wil samen met Royal FloraHolland gebruikers een veilig digitaal platform bieden. Daarom investeren we in een omgeving die bestand is tegen aanvallen van cybercriminelen. Royal FloraHolland is dan ook één van de initiatiefnemers van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport waarbij we met de hele sector werken aan de cyberveiligheid. Daarnaast bieden we kwekers en kopers gratis het Royal FloraHolland Cyberabonnement om meer kennis op te doen over dit onderwerp en hen te helpen met tips & tricks. 
 
Speciaal voor leden van Royal FloraHolland is er maandelijks een gratis cyber spreekuur (iedere 2e dinsdag van de maand). Je kunt je hier aanmelden.

Meer informatie over het Royal FloraHolland Cyberabonnement?

Ontvang regelmatige cyberupdates en handige tools voor jouw cyberveiligheid.

Aanmelden