Veelgestelde vragen
en antwoorden

Ik ben een...

Zowel FloraXchange als Royal FloraHolland gaan toewerken naar een volledige integratie van alle onderdelen waar je als kweker mee te maken hebt. Het gaat hier zowel om onderdelen uit FloraXchange als om onderdelen uit FloraMondo en PlantConnect. Vanuit deze platformen zullen de beste modules gebruikt worden zodat er één platform ontstaat (Floriday) voor bloemen en planten dat voelt als een verlengstuk van de tuin. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er voor de kweker één systeem komt om zijn (commerciële) voorraad in te beheren. Bij elke vorm van afzet (klok, direct, FX of anders) moet er actueel inzicht zijn in wat er verkocht is, en wat niet. Dit betreft het product, maar ook alle toegevoegde waarde zoals potten etc. Daarnaast krijgen kwekers via Floriday toegang tot meer potentiële kopers van hun producten.

 

De komende periode gaan we actief aan de slag met het migreren van de platformen. Stapsgewijs laten we kwekers toe op Floriday.  Tot die tijd kun je gewoon met FloraXchange en/of FloraMondo blijven werken. Ook daarna kan je nog gebruik maken van FloraXchange en/of FloraMondo. Dus als je op beide platformen werkt, moet je dit nog even blijven doen.

 

Als niet-RFH-lid kun je gewoon gebruik blijven maken van FloraXchange en in de toekomst van het nieuwe platform Floriday. We gaan ons sterker dan voorheen profileren als open sierteelt platform en verwelkomen met open armen iedereen die het aanbod kan verrijken. Wij geloven erin dat de diversiteit van aanbod de sector goed doet.

 

Als je zelf kweker bent van bloemen en/of planten mag je een account aanvragen. Het is voor uitsluitend doorverkopers niet toegestaan om de producten via het platform aan te bieden.

 

Het afrekenen middels FloraXchange Services (voorheen Boskoop United) blijft één van de speerpunten van FloraXchange. Het blijft voor niet-Royal FloraHolland leden gewoon mogelijk om door middel van FXS af te rekenen. Voor Royal FloraHolland leden blijven de betalingen via Royal FloraHolland verlopen.

 

Het nieuwe platform (Floriday) is een kwekersplatform. Deze zal een heel open karakter hebben. De manier van afrekenen zal bepaald worden door de aangesloten kanalen: zo zal er via FloraMondo altijd via Royal FloraHolland worden afgerekend en geldt binnen het FloraXchange kanaal keuzevrijheid voor kwekers die geen lid zijn van Royal FloraHolland. Het blijft dus mogelijk om via Ai2 of op factuur te betalen.

 

Het abonnementsgeld van FloraXchange en FloraMondo blijft in ieder geval voor 2017 hetzelfde. De abonnementen zullen we op termijn gaan herzien, omdat we naar een abonnementsmodel willen gaan dat overzichtelijk is voor zowel de niet-Royal FloraHolland leden als de Royal FloraHolland-leden.

 

Als kweker ga je straks je aanbod toevoegen op Floriday. Zowel FloraMondo als FloraXchange zullen zich met data laten voeden door dit nieuwe platform. De koppeling richting de exporteur verloopt, zoals het nu ook loopt, via de handelskanalen FloraMondo en/of FloraXchange.

 

Veel kwekers hebben vanuit hun eigen systeem een koppeling met FloraXchange en FloraMondo. Vooral pakketten zoals SDF, Anteater en Olsthoorn worden veel gebruikt om aanbod te vullen en orders te ontvangen. Deze koppelingen zoals de QUOTES koppeling blijven voorlopig intact. Met deze huidige koppelingen kan je ook aansluiten op het platform Floriday, op termijn zal er samengewerkt worden om een nieuwe koppeling aan te bieden waarmee de systemen beter gaan aansluiten op Floriday,  FloraXchange en FloraMondo.

 

De eerste kwekers zijn reeds actief op Floriday. Omdat we volop in de ontwikkelfase zitten, laten we kwekers gefaseerd toe. Met de feedback die wij ontvangen van deze kwekers, ontwikkelen we vervolgens weer verder. Via Floriday.com kunnen kwekers zich aanmelden als vroege gebruikers om zo snel als mogelijk toegang te krijgen tot Floriday.

 

Ja je kan voorlopig gewoon in blijven loggen op FloraXchange en/of FloraMondo. Zodra het nieuwe platform Floriday volledig operationeel is word je automatisch doorverwezen naar Floriday.

 

Nee. Zoals het er nu naar uitziet gaan we de gegevens meenemen naar Floriday. Dit is een ambitieus streven, maar zeker het uitgangspunt. Gebruikers moeten immers vooral de voordelen van de Joint Venture gaan ervaren.

 

Voor de koper verandert er in principe niet veel. Zij blijven gebruik maken van FloraMondo en FloraXchange als ontsluiting van de sierteeltsector.

 

We gaan de beste onderdelen uit zowel FloraXchange als uit FloraMondo migreren naar het nieuwe platform. De week- en termijnlijsten blijven gewoon bestaan. We verwachten op termijn ook andere functies toe te voegen voor het verspreiden van je aanbod op de verschillende handelskanalen.

Het management van FloraXchange, bestaande uit Jefry van den Hoeven en Martijn van Andel, samen met Gerhard van der Bijl van Royal FloraHolland nemen de eindbeslissing welke functionaliteiten onderdeel worden van het nieuwe platform. We doen dit in co-creatie met onze kwekers en klanten. Hiervoor starten we Floriday Ideation. Voor meer informatie hierover, kijk dan onder ‘nieuws’ op Floriday.com

 

Nee in principe niet want we gaan veelal werken met bestaande modules uit zowel FloraXchange als FloraMondo. Wel gaan wij ervanuit dat we door deze samenwerking sneller een aantal gewenste veranderingen kunnen doorvoeren, het platform zal dus zeker niet stilstaan.

 

Waar we niks aan gaan veranderen is de manier waarop we werken. We willen met elkaar meer draagkracht creëren om zo de sector vooruit te helpen. We vinden het daarom ook heel erg belangrijk om jullie snel te kunnen helpen. Deze werkwijze zal met Floriday gehandhaafd blijven.

 

Een van de thema’s die al een tijdje speelt bij de steeds kleinere bestellingen is de zogenoemde ‘bakkie-bakkie’ handel. Sommige transacties zijn voor kwekers niet interessant om uit te voeren omdat ze te klein zijn. We willen samen met de kopers kijken of we hier de juiste oplossing voor kunnen bieden. Een platform waarin bestellingen samenkomen is in onze optiek het startpunt van de oplossing.

 

Binnen RFH is er een strategie m.b.t. IT en FloraXchange heeft zijn eigen roadmap. Naast de migratie van de kwekers onderdelen van het platform zullen we deze ideeën ook migreren tot 1 gezamenlijke roadmap. Verdere ontwikkeling van het platform Floriday  doen we in co-creatie met onze kwekers en klanten. Hiervoor starten we Floriday Ideation. Voor meer informatie hierover, kijk dan onder ‘nieuws’ op Floriday.com

 

De klok is belangrijk als concentratiepunt van vraag en aanbod en als prijszetter, ook voor directe transacties. Voor nieuwe en bijzondere bloemen en planten heeft de klok een etalagefunctie. Dat alles moeten we voor de sector behouden. De klok gaat ook naar een wereld waarin digitaal de standaard is. Dat voert Royal FloraHolland stapsgewijs in Aalsmeer en Naaldwijk in. Op de andere locaties blijft een aantal fysieke klokken bestaan tegen betaling. Daarnaast experimenteert Royal FloraHolland momenteel met het systeem voor ‘Vandaag voor Morgen’. Hierdoor kunnen klanten vandaag via de veilingklok inkopen en morgen vóór 06.00 uur geleverd krijgen.

Qua Bloemistenklok Royal FloraHolland:
Bloemisten zijn belangrijk voor de leden van Royal FloraHolland. Zij hebben behoefte aan een breed, diep en hoogwaardig assortiment bloemen en planten. Dit is ook via KOA op de exportklokken en Klokverkoop toegankelijker geworden voor bloemisten. Afgelopen periode heeft het team bloemistenklok van Royal FloraHolland deze klanten begeleid om digitaal te gaan inkopen. Hij loopt daarmee vooruit op de andere klokken, we zijn daar de transitie naar de digitale wereld aan het maken. Dat gaat beter en sneller dan een ieder had verwacht.


Qua locatie Rijnsburg Royal FloraHolland:
Royal FloraHolland heeft geen andere plannen met Rijnsburg als met Naaldwijk of Aalsmeer. Er is meer logistiek werk dan we verwacht hadden. Royal FloraHolland gaat door met de dienstverlening. De digitalisering, en ook de mechanisering en robotisering zullen onverminderd wel hun impact gaan hebben, net als op elke locatie.

Qua locatie Eelde Royal FloraHolland:
Hier geldt hetzelfde als voor de locatie Rijnsburg. Met hetzelfde voorbehoud als over Rijnsburg; de digitalisering, mechanisering en robotisering blijven belangrijke veranderingen die hun impact gaan hebben. Alles blijft dus niet zoals het was, maar Royal FloraHolland blijft zijn dienstverlening verzorgen. Digitaal is daarbij de standaard. Dit betekent dus ook dat andere –duurdere of fysieke- werkwijzes door kwekers of klanten betaald zullen moeten worden.

 

.

FloraXchange gaat zich richten op directe kanalen tussen exporteur en kweker. Dit kan straks ook voor de bloemen.

 

Floriday.io wordt voor alle soorten bloemen en planten. U kunt straks dus ook uw tuinplanten aanbieden via Floriday.io.

Er komt één nieuw abonnementsmodel voor Floriday om de structuur overzichtelijk te houden. In 2017 blijven de aparte abonnementen van FloraXchange en FloraMondo bestaan.

 

Als klant (inkoper) zal je in eerste instantie niet heel veel merken van de verandering, omdat de meeste functies op zowel FloraXchange als FloraMondo blijven bestaan. Wel gaan we de klant-onderdelen van FloraXchange verder ontwikkelen tot één totaaloplossing voor klanten (inkopers) die direct zakendoen met kwekers. FloraXchange moet meer dan ooit gaan voelen als hét handelskanaal voor directe handel van planten. Royal FloraHolland heeft hetzelfde voor ogen met FloraMondo, dat moet hét handelskanaal gaan worden van bloemen en planten voor klokvoorverkoop (KVV).

 

Doordat FloraXchange zich meer richt op klanten (handelaren, inkopers) kan de ontwikkeling daar sneller verlopen. Datzelfde geldt voor FloraMondo bij Royal FloraHolland. Daarnaast is een zekere mate van standaardisatie voor alle partijen gunstig. Dit verkleint de investeringen bij de klanten in de eigen ICT. Daarnaast zorgt de samenwerking voor eenvoudige toegang tot het grootste aanbod van bloemen en planten in de wereld. Klanten hoeven niet met meerdere systemen te werken maar kunnen indien gewenst op 1 platform alle producten vinden die zij nodig hebben. Dit is een duidelijk efficiencyvoordeel en voor klanten met individuele kweker koppelingen kan dit ook een kostenvoordeel betekenen.

Deze vraag zal per kanaal ingevuld moeten worden. De Joint Venture houdt zich bezig met de opzet van Floriday bedoeld voor kwekers. De kanalen kunnen allemaal een eigen restrictie hebben. Zo dien je bij FloraMondo een kopersnummer van Royal FloraHolland te hebben en op FX geldt de extra restrictie dat je in Nederland of België gevestigd moet zijn.

 

Met de ombouw naar het nieuwe platform, en het separaat ontwikkelen van FloraXchange en FloraMondo, wordt er een expliciete scheiding ingebouwd tussen de onderdelen van de kweker en de exporteur. De data kunnen we hierdoor beter scheiden dan nu het geval is (nu zit de data van zowel de kweker als de exporteur in één systeem en dat is straks niet meer zo). Data krijgt in de nieuwe situatie een duidelijke eigenaar en er zullen richting de verschillende gebruikers ook tools worden aangeboden. Met deze tools kunnen de gebruikers (kwekers, exporteurs) eigen data inzien en eventueel verwijderen als ze geen gebruik meer willen maken van het platform of één van de aangesloten afzet- / handelskanalen. Om deze werkwijze te bekrachtigen zullen we dit vastleggen in een duidelijk data governance reglement.

 

Nee, dit is niet de bedoeling. Royal FloraHolland houdt zich aan datgene wat in de Strategie 2020 is aangegeven. Royal FloraHolland is een open marktplaats voor kwekers en hun klanten. Op de marktplaats gelden transparante spelregels die voor iedereen gelijk zijn. Royal FloraHolland doet geen activiteiten na het transactiemoment; dat wil zeggen na het afleveren van de gekochte partij bij de “achterdeur” van de klant.

 

De eerste kwekers zijn reeds actief op Floriday. Omdat we volop in de ontwikkelfase zitten, laten we kwekers gefaseerd toe. Met de feedback die wij ontvangen van deze kwekers, ontwikkelen we verder. Via Floriday.io kunnen kwekers zich aanmelden als vroege gebruikers om zo snel als mogelijk toegang te krijgen tot Floriday. Tot die tijd kun je gewoon met FloraXchange en/of FloraMonda blijven werken.

De Joint Venture werkt aan de doorontwikkeling van het nieuwe platform én van FloraXchange. Royal FloraHolland blijft doorontwikkelen aan FloraMondo. PlantConnect zal door Royal FloraHolland uitgefaseerd worden en overgaan naar FloraXchange. We verwachten dat de ontwikkelingen hierdoor juist gaan versnellen, in belang van kwekers en hun klanten. Dat komt enerzijds omdat we door de samenwerking in de Joint Venture meer resources beschikbaar hebben om de benodigde aanpassing te kunnen doorvoeren. Daarnaast gaan we onderdelen samen doorontwikkelen, in plaats van ieder voor zich. Voor de kwekers worden deze doorontwikkelingen zichtbaar in het nieuwe platform en voor de klanten in de handels- afzetkanalen FloraXchange en FloraMondo.

 

FloraMondo en FloraXchange hebben allebei veel koppelingen met externe systemen. Deze koppelingen blijven gewoon intact. Wel zal er samengewerkt worden om een nieuwe koppeling aan te bieden waarmee koper systemen eenvoudiger kunnen aansluiten op het aanbod.

 

Het management van FloraXchange, bestaande uit Jefry van den Hoeven en Martijn van Andel, samen met Gerhard van der Bijl van Royal FloraHolland nemen de eindbeslissing welke functionaliteiten onderdeel worden van het nieuwe platform. We doen dit in co-creatie met onze kwekers en klanten. Hiervoor starten we Floriday Ideation. Voor meer informatie hierover, kijk dan onder ‘nieuws’ op Floriday.com

 

Het nieuwe platform (Floriday) is een kwekersplatform. De mogelijke betaalmethodes worden niet binnen dit platform bepaald maar binnen de kanalen. Voor kwekers die lid zijn bij Royal FloraHolland en kopers met een inkoopnummer, zal er net als nu afgerekend worden via Royal FloraHolland. Het is niet uitgesloten dat andere kanalen ook andere afrekenwijzen aanbieden.

 

Alle transacties tussen klanten en leden van Royal FloraHolland moeten voor afrekening via Royal FloraHolland lopen. Deze data moet dus aanwezig zijn binnen de financiële systemen van Royal FloraHolland, net zoals dat nu ook het geval is. De data die binnen het handelskanaal wordt opgeslagen en die betrekking heeft op de transactie, blijft gewoon binnen het betreffende handelskanaal.

Nee. We hebben momenteel geen intentie om de abonnementsstructuur of de prijs van de abonnementen te wijzigen, dit blijft in ieder geval voor 2017 gelijk. De abonnementen zullen we op termijn gaan herzien, omdat we naar een abonnementsmodel willen gaan dat overzichtelijk is voor zowel de niet-leden als de leden.

 

We gaan toewerken naar een volledige integratie van alle onderdelen waar je als kweker mee te maken hebt. Het gaat hier zowel om onderdelen uit FloraMondo als om onderdelen uit FloraXchange. Als kweker ga je echter straks gebruik maken van Floriday terwijl kopers gebruik blijven maken van FloraMondo en FloraXchange.

 

Royal FloraHolland heeft 50% plus 1 van de aandelen, en dus een meerderheidsbelang. Dit is voornamelijk een juridische keuze geweest. Jefry van den Hoeven en Martijn van Andel zullen samen met Gerhard van der Bijl van Royal FloraHolland de directie gaan voeren en zullen zich ook samen committeren aan het succes van de Joint Venture.

Wij geloven in een sierteeltsector waar samenwerking in de keten van essentieel belang is. Er is voor een Joint Venture gekozen omdat met deze samenwerkingsvorm beide partijen eigenaar zijn van het nieuwe platform. Doordat beide partijen eigenaar zijn, sluiten de belangen ook op elkaar aan. Wij geloven dat we zo het snelst meters kunnen maken, in het belang van de sector.

Er zal weinig tot niets veranderen aan de werkwijze. We willen met elkaar meer draagkracht creëren om zo de sector vooruit te helpen. We vinden het daarom ook heel erg belangrijk om jullie snel te kunnen helpen. Deze werkwijze zal met Floriday gehandhaafd blijven.

 

Voor de vragen omtrent de planten kan je contact opnemen met de helpdesk van FloraXchange, waar je voor vragen omtrent bloemen contact op kan nemen via Royal FloraHolland.

 

FloraXchange​

Tel: 0174-725490​

E-mail: support@floraxchange.nl

 

Royal FloraHolland​

Tel: 088-7898989​

E-mail: klantenservice@royalfloraholland.com

 

Nee, dit is juist niet de bedoeling. Royal FloraHolland houdt zich aan datgene wat in de strategie is aangegeven. Royal FloraHolland is een open marktplaats voor kwekers en hun klanten. Op de marktplaats gelden transparante spelregels die voor iedereen gelijk zijn. Royal FloraHolland doet geen activiteiten na het transactiemoment; dat wil zeggen na het afleveren van de gekochte partij bij de “achterdeur” van de klant.

 

De initiële investering van Royal FloraHolland voor het meerderheidsbelang in de Joint Venture bedraagt 4 miljoen euro. Dit bedrag kan stijgen afhankelijk van het succes van de Joint Venture.

FloraXchange doet zo’n 4000 transacties per dag. Er zijn 1200 kwekers en 400 kopers actief op het platform. Doel van FloraXchange is niet zozeer transacties te verkrijgen, maar om verbindingen te leggen.

FloraXchange bestaat 7 jaar.

Nee, dat kan niet, Floriday focust op B2B. In de praktijk zal het overigens ook altijd zo zijn dat er een provider noodzakelijk is die de bloemist fijnmazig kan beleveren. Deze provider zou uiteraard wel zelf een kanaal kunnen starten op Floriday, al verwachten we niet dat dit snel zal gebeuren omdat deze stromen waarschijnlijk via de reeds bestaande handelskanalen zullen blijven verlopen.

 

Floriday kan gezien worden als een aanbodsbank: Floriday focust zich op het vergemakkelijken van de handel voor de kweker. Het blijft een business-to-business platform.

 

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de nieuwsbrief niet aankomt. Het kan zijn dat het verkeerde e-mailadres is opgegeven.
Een andere oorzaak kan zijn dat je e-mail programma de nieuwsbrief blokkeert. Controleer dan je spam-inbox (‘Ongewenste mail’)
Staat de nieuwsbrief hier in, selecteer het bericht en klik op ‘Geen ongewenste mail’ of ‘Not junk’.
De volgende keer krijg je dan de mail in jouw inbox.

Afmelden gaat heel eenvoudig. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waar je je kunt afmelden. Zodra je hier op klikt, ontvang je geen e-mails meer van ons.

Staat je vraag er niet tussen?

(niet verplicht)

Floriday maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om informatie te kunnen geven waardoor de website kan worden verbeterd.


Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming om Cookies te gebruiken.

 Klik hier 

voor meer informatie.

Ja, ik ga akkoord