Afhandeling directe levering via Floriday 

Kwekers kunnen voor eind 2022 alle directe leveringen in hun eigen softwarepakket via Floriday afhandelen. Verrekening via Floriday biedt kwekers en kopers meer handelsmogelijkheden en inzicht in je leveringen. 


Steeds meer kwekers maken gebruik van de mogelijkheid om hun directe leveringen af te handelen in de schermen van Floriday of via een softwarepakket dat is gekoppeld met Floriday. Hiermee profiteren zij direct van de voordelen die dit biedt ten opzichte van de Connect-EAB. Zo krijg je meer handelsmogelijkheden en meer inzicht in je leveringen. Om meer kwekers deze mogelijkheid te bieden, stellen een groot aantal softwareleveranciers dit voor het einde van het jaar beschikbaar aan hun klanten.

Wat zijn de voordelen?

Meer inzicht in de status en afhandeling van de order

Meer informatie kunnen meegeven (o.a. fusten)

Extra veiligheid op
de directe levering

Meer inzicht en handelsmogelijkheden

Het digitaal afhandelen van een directe levering biedt je als kweker en koper, nu en in de toekomst, meer inzicht en handelsmogelijkheden dan werken via de Connect-EAB. Kwekers en kopers krijgen straks meer inzicht in de afhandeling van de order, meer mogelijkheid om informatie mee te geven aan de order en gebruik te maken van aanvullende diensten. Ook biedt de afhandeling via Floriday extra veiligheid ten opzichte van de huidige manier van werken (Connect-EAB). Bekijk alle voordelen van werken via Floriday.

 

Wat is de status van mijn softwareleverancier?

Een aantal softwareleveranciers heeft de directe levering via Floriday reeds ingebouwd, anderen zijn bezig met de realisatie en de uitrol ervan. We houden op onze website een actueel overzicht bij. Bekijk de kolom ‘Directe levering’ om te zien of deze modules reeds zijn ontwikkeld door jouw softwareleverancier. 

Wat betekent dit voor kwekers en kopers?

Naar verwachting hebben alle kwekers vóór eind 2022 de mogelijkheid om de afhandeling van hun directe levering in of via Floriday te laten verlopen. 

  • De softwarepakketten die nog uitgebreid moeten worden met deze functie zullen dit de komende maanden doen en zullen dit uitrollen bij hun gebruikers. Voor deze kwekers en kopers verandert er verder niets in hun werkwijze behalve dat ze straks in hun softwarepakket de mogelijkheid hebben om de directe levering via Floriday af te handelen. Kwekers worden - op het moment van uitrol - door hun softwareleverancier op de hoogte gesteld.
  • Een aantal softwareleveranciers heeft de complete directe levering via Floriday reeds ingebouwd. Bekijk of jouw softwarelevanciers dit al heeft ontwikkeld.
  • Kwekers die via de schermen van Floriday werken, kunnen nu hun directe levering al afhandelen via Floriday. Lees hier meer hoe je dit kunt doen.

Veel gestelde vragen

Op dit moment kunnen veel kwekers die vanuit een softwarepakket werken, de directe orders alleen met een Connect-EAB afhandelen. Door het afhandelen van een directe levering in of via Floriday te laten verlopen, ontstaan er nu en in de toekomst meer voordelen voor kwekers en kopers. De afgelopen maanden is er daarom intensief gesproken met softwareleveranciers, die de Connect-EAB ondersteunen, om mogelijk te maken dat kwekers voor het einde van het jaar in hun softwarepakket een directe levering via Floriday kunnen afhandelen. 

Als je werkt via een eigen softwarepakket en gebruik wilt maken van de directe levering via Floriday, is het allereerst nodig dat jouw softwarepakket de directe levering via Floriday ondersteunt. 

Een actueel overzicht per softwareleverancier is te vinden op onze website, zowel voor kwekers als voor kopers. Je kunt ook contact opnemen met je softwareleverancier om te informeren of zij deze module al ondersteunen en/of nagaan wanneer zij deze module gaan ondersteunen. 

 

In ons Helpcenter staat exact uitgelegd hoe je via de schermen van Floriday gebruikt kunt maken van de directe levering. Er verandert verder niks voor jou als schermgebruiker.